Internet Explorer, Windows 10

השבת את לחצן הסמיילי ב- Internet Explorer ב- Windows 10

כך תשבית את כפתור הסמיילי הגלוי בסרגל הכלים של דפדפן Internet Explorer 11 ב- Windows 10 בעזרת צבירת רישום.